Egy kis türelmét kérjük, keressük az Ön számára legjobb ajánlatot.

Fogadalmi Emléktemplom

Megtekinthető szezonban hétfőtől péntekig naponta 9-12-ig, 13-16óráig. A fenti időtartamokon kívül előzetes egyeztetés alapján látogatható.

A Csatatéri Emléktemplom vagy más néven Fogadalmi templom alapkövét a törökökkel vívott háború 400. évfordulójának évében, 1926-ban helyezte el Zichy Gyula (1925-1942) kalocsai érsek.

A bizánci stílusú épületet Árkay Bertalan (1901-1975) budapesti műépítész tervezte. A templom alapjába 3000 magyar község, 52 város és 25 megyeháza udvarából vett egy-egy kilogrammos "emlékföld" csomagot helyeztek el, ez az élni akarást, összefogást és a testvéri szeretetet szimbolizálja.

A templom kupolája 30 méter magas és 20 méter széles, alapterülete 1227 négyzetméter és 3600 főt tud befogadni.

1940. augusztus 29-én szentelte fel Virág III. Ferenc (1926-1958) pécsi püspök.

A templom védőszenje a Magyarok Nagyasszonya.

A templom előterében a baloldalon emléktábla tájékoztat az alapkő letételről 1986-ig történt külső és belső művészi kialakítás legfontosabb eseményeiről.

A padlózat mozaiklapjainak színe a véres csatateret jelképezi. A padok között elnyúló fekete kereszt a másfél évszázados harcok, szenvedések szimbóluma a körülötte elhelyezett 15 fehér kereszttel együtt. Itt a fehér annak a hitnek és reménységnek a kifejezője, amely folyamatosan megvolt: a nemzet megszabadul és tovább él.

A templom szentélyében Takács István freskói a mohácsi Boldogasszony szobor török elöli menekítését (1526. augusztus 30) és az 1956-ban történt visszahozását örökítette meg. A szobor jelenleg a főoltáron áll.

A főoltár mögött a szentélyt díszítő üvegablakok hét újszövetségi jelenetet illusztrálnak (Angyali üdvözlet, Mária látogatása Erzsébetnél, Jézus születése, Menekülés Egyiptomba, Jézus a kereszten, Jézus levétele a keresztről, A Szentlélek eljövetele) és kettő pedig a Mária mennybevitelét és megkoronázást.

A Jézus szenvedésének 14 állomását (a Keresztút stációt) ábrázoló üvegablakok a földszinti oldalfalon nyertek elhelyezést.

Valamennyi színes üvegablak Sztehó Lili (1897-1959) tervei alapján Johann Hugó (1890-) pécsi üvegfestő kivitelezésében készült.

A tölgyfapadokat Árkay Bertalan (1901-1975) tervei alapján Magos Sándor és Hoffmann Gyula mohácsi asztalosmesterek készítették.

Az üvegablakok és a padok elkészítésének költségeit mohácsiak és mások vállalták magukra.

A bejárattól balra, az orgona melletti falon látható a Magos Sándor készítette hatalmas tölgyfa feszület a nagynyárádi fakeresztről származó korpusszal. Közelében áll az 1948-ban vásárolt Kis Szent Teréz szobra.

Néhány léps után a Szent László oltár előtt vagyunk. A mozaikképen öt egyházi személyiség egészalakos formában látszik. Középen áll a névadó, mellette balra BoldogPiroska és Szent Gellért, jobbra Boldog Jolánta és Szent Adalbert. A mozaikkép fölött három üvegablak a Szent László legenda egy-egy mozzanatát mutatja: az elsőn (balról) a király csodálatos vízfakasztása, a másodikon a keresztes hadak élén álló uralkodó és végül a tordai hasadék keletkezésének legendája.

A Szent Margit oltár mozaikkompozíciója hasonlóan a Szent László oltárhoz, öt személyt ábrázol. A középen Szent Margittól balra két nő: Szent Hedvig és Mária királyné, jobbra két férfi: Szent Domonkos és IV. Béla.

A szentélytől jobbra áll a Szent Imre oltár. A mozaikkompozíciót itt is öt személy ábrázolása határozza meg. Szent Imre balján Boldog Kálmán. A kompozíció csúcsán két angyal koronát helyez az égi trónuson ülő Szűz Mária fejére.

A Jézus Szíve szobrot Szentesíti Hiesz Géza készítette.

A Szent István kápolnár három olajfestmény díszíti. A középkori németalföldi miniatúrákra emlékeztető képek az államalapító király egyházszervező tevékenységét örökítik meg: Pannonhalma bencés apátságának megelapítása (balról az első), a pécsi püspökség megszervezése (második), s végül az esztergomi érsekség létrehozása.

Dunaharaszti mészkőből faragta Antal Károly (1909-1994) 1943-ban a Szent Antal szobrot.

A kóruson Pituk József (1906-) egyházi érsekeket és a harmóniumon játszó, éneklő Szent Cecíliát ábrázoló üvegablakja látható. 1946-ban készült.

A templombelső kiemelkedő művészeti értékei közé tartoznak a mozaikképek. Kolbe Mihály (1907-1990) mohácsi festőművész Sztehó Lili (1897-1959) terveit valósította meg. A mozaikkompozíciók 1952-1956 között kerültek a helyükre.

A kupolaablakok muránói üvegből készültek G. Michael Gausling keze nyomán.

A templomban látható Dorfmeister István (1725-1797) festménye: az 1687. évi nagyharsányi csata. A festmény 1859-től a Kálvária képolnában volt. (Lenkey I. - Tardos M., 1997)

A templom 1989 óta műemlék.

 

Megtekinthető szezonban hétfőtől péntekig naponta 9-12-ig, 13-16óráig. A fenti időtartamokon kívül előzetes egyeztetés alapján látogatható.

Elérhetőség:

7700 Mohács, Széchenyi tér 12.

Tel: +36/69/322-866 /Plébánia Hivatal/

E-mail: mohacs@tourinform.hu

 • Hírek, aktualitások:

  • A DDNP Igazgatóság programajánlatai MOHÁCS környékén és BÉDA-KARAPANCSÁN

   A DDNP Igazgatóság programajánlatai MOHÁCS környékén és BÉDA-KARAPANCSÁN

   Mohács környéke kulturális és gasztronómiai értékei mellett természeti kincsekben is igen gazdag. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai...

  • Hajókirándulás

   Hajókirándulás

   Exkluzív ajánlat! Utazzon Magyarország leggyorsabb kirándulóhajóval a Mohács I. katamaránnal és kalandozzon vadregényes tájakon....

További hírek, aktualitások »
Hírdetés helye
Pick
Mcs

Keresés: