Pin It

Ciszterci romkert

A gazdag királyi javadalmak révén országos jelentőségű kolostorba az alsó-ausztriai Heiligenkreuzból érkeztek az első szerzetesek.A Duna és a Sárvíz mocsarai közt elterülő Cikádor vad természeti környezete megfelelő helyszínt nyújtott a ciszterek hagyományos, missziós tevékenységéhez.Fejlesztették a szőlőművelést, tanították a rideg állattartásról az istállózó állattartásra való áttérést, és ők kezdték meg a vidék lecsapolását, amit azonban a tatárjárás megakasztott.A kolostor gazdasági jelentőségét mutatja, hogy pápa és a IV. Lateráni zsinat is foglalkozott a cikádori ciszterciek borügyleteivel. A háromhajós, majd 60 m hosszú (majdnem olyan hosszú volt, mint a pécsi székesegyház!) templom a rendi szokásoknak megfelelően egyenes szentélyzáródású volt, széles kereszthajóval.A tatárjárás során az apátság elpusztult, ezt követően csak 1347 körül kezdték meg az újjáépítését, régi fényét azonban soha többé nem nyerte vissza.Végleges hanyatlásnak 1420-tól indult, amikor a Délvidékről menekülő bencésekkel telt meg a kolostor, és élére bencés apát került.1475-től már mint a bátai bencés apátság tulajdonát említik. Az apátság és a körülötte kialakult település új elnevezése (Cikádor helyett Bátaszék) is az új tulajdonosokra utal. A török veszély közeledtével az apátságot átépítették, erődítmény jelleget adva neki.A török többször feldúlta, de Evlia Cselebi a XVII. században a dzsámivá átalakított keresztény templomot még nagyon szépnek látta.Az apátság és temploma a törökök kiűzését követően pusztult el véglegesen. Valter Ilona régész 1994-96-ban végzett ásatásai tisztázták az eredeti apátsági templom alapjait, melynek rekonstruált maradványait ma a Nagyboldogasszony templom melletti romkertben láthatjuk.

Római katolikus tempom

A több mint száz éve Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt neogótikus katolikus templom Magyarország második legmagasabb, 83 m magas tornyával uralja a környéket.A környék fontos idegenforgalmi nevezetessége, jelentőségét emeli a templom szomszédságában a 2001-ben felavatott az I. magyarországi ciszterci alapítású kolostor templomát bemutató romkert. A katolikus templom oratóriuma otthona az egyházművészeti kiállításnak.