Pin It

Szent Vér templom - zarándokhely
A régészeti leleteket Dercsényi Dezső értékelte művészettörténeti szempontból. A templomot 15. századinak vélte, késő gótikus átépítéssel. Mivel románkori régészeti leletet nem találtak, ezért feltételezte, hogy a Szt. László alapította apátság és a feltárt templom nem azonos. A templom közelében talált Árpád-kori sírok ma mégis inkább azt a vélekedést támasztják alá, hogy ezen a helyen kell keresnünk az apátság helyét.


A XV. századi templom őrizte a híres Szent Vér ereklyét. Ez az ereklye Bátát a középkor vége felé hazánk egyik legfontosabb zarándokhelyévé tette. IV. Jenő pápa 1434-ben hivatalosan is engedélyezte a búcsút. A Hunyadiak korában és a Mohács előtti időszakban virágkorát élte, bár a siklósi Perényiek az ereklye elrablásával komoly zavarokat okoztak. Ezután a törökök 1526-ban és 1529-ben feldúlták, de a kolostorba még ezek után is visszatért az élet. 1539-ben egy török rajtaütés azonban már tragikus hirtelenséggel vetett véget az apátság középkori történetének. 1743-ban még tekintélyes romokat említ egy vizitáció, de ekkor már a falu hordja el az építkezésekhez a köveket, részben az új templomhoz. Csalog az ásatásai során azt tapasztalta, hogy helyenként még az alapok is hiányoztak.
Az apátsági templomtól lejjebb az alszegi részen állt a falu, és a később (1453-tól) mezővárosnak és Bátatőnek is nevezett település Szt. Margitnak szentelt plébániatemploma. Ez is egy igen jelentős templom lehetett, talán nagyobb is, mint az apátsági. Az 1800-as évek elején még kéttornyú romjai álltak. Az uradalom a még álló falakat 1801-ben lebontatta és a rév épületeihez és a hajdúház építkezéseihez elhordatta. Ma szerény falcsonkok utalnak egykori helyére. Régészeti feltárása az elmúlt években megtörtént. Tisztázódott, hogy a templom XII.-XIII. századi eredetű.
Az egykori városháza bontásából előkerült kőemlékek sorából kiemelkedik egy kelyhet ábrázoló 22 x 25 x 7 cm-es szürke homokkő töredék. Az ezen lévő ábrázolást Sümegi József -a leletek megmentője-a középkori Szent Vér kultusszal hozta összefüggésbe.