Pin It

A mai Magyarország területén 42 szerb ortodox templom és 3 kápolna áll.

Ezen templomok fele az ország déli határvidéke mentén Baranyában és Szeged környékén koncentrálódik. További 12 templom Budapest és Szentendre körül található, valamint 9 az ország más területein elszórtan. A templomok 60%-a a XVIII. században épült, 30%-a a XIX. század folyamán, néhány templomot a XX. század elején fejeztek be.

A török veszedelem elől hazánkban védelmet kereső szerbek 1732-ben építették templomukat, melynek 48 méter magas, karcsú tornya emelkedik a város fölé. Ennél a templomnál az átmenti korszak stílusjegyeit figyelhetjük meg. Ebben az átmeneti periódusban már szervesebben kapcsolódott a toronytest a templomhajóhoz. A keleti oltárapszis térbeli tömegvisszaugrásánál az északi és déli homlokzaton az énekesi terek (pevnicák) önálló tömegelemként való megjelenése indult el. Berendezése a tradicionális ortodox templomrendet őrzi. Anyagát tekintve csak fából készült. Belsejében a szentélyt elválasztó szentképfal (ikonosztáz) kivételes látványt nyújt. Csóka Mór magyar festő munkája Uros Prédity szerb festő óbecsei ikonosztázainak mintájára készült. Figyelemre méltók a XVIII. századi falfestmények is, Buday Béla pécsi mester alkotásai.

Cím: 7700 Mohács, Szentháromság u. 33.